گریتینگ صفحه دار

ساخت انواع گریتینگ  در تارا صنعت آریانا

در مکان هایی که از استفاده از گریتینگ مشبک امکان پذیر نباشد از گریتینگ صفحه دار استفاده می شود. به دلیل ساختار مشبک گریتینگ در هنگام استفاده گریتینگ کامپوزیتی در مکان هایی مانند جوی ها، بوی نامطبوع از میان شبکه ها خارج شده و این امر باعث نارضایتی شهروندان در سطح شهر خواهد شد بنابراین برای رفع این مشکل، شرکت تارا صنعت آریانا با ساخت و عرضه گریتینگ صفحه دار، این مشکل را حل کرده است و برای جلوگیری از لغزنده بودن گریتینگ، سطح آن را آجدار تولید می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت تارا صنعت آریانا تولید کننده گریتینگ و محصولات کامپوزیتی