آبراه (گاتر):

خصوصات و ویژگی های گاتر

طول این نوع گاتر ها بسته به طول در متراژ های مختلفی بنا به درخواست مشتری ارسال می شود.

پهنا: پهنای این نوع آبراهه ها معمولا از 125 میلی متر تا 400 میلیمتر متغیر است.

ضخامت گاترها نیز معمولا از 10 تا 40 میلیمتر متفاوت می باشد.

کاربرد های آبراه